VVE Kiki

kiki1

Het VVE programma ‘Kiki’ is een manier om een kind te stimuleren en de gelegenheid te bieden zich te ontplooien. Kiki is een beer die bij uw gastouder thuis komt wonen en samen met de kinderen allerlei avonturen beleeft.
Met de beer Kiki komt er een extra ‘kind’ met zijn eigen karakter in huis bij. Kiki doet aan alles mee, waar het kind ook aan meedoet. Kiki kan een ‘maatje’ worden van de gastkinderen. Kiki is een knuffel waar je je als kind mee kunt identificeren. Zo kan het ook maar zo zijn dat Kiki thuis bij je komt logeren, zomaar of voor een speciale gelegenheid.

Iedere maand is er een ander thema beschikbaar. De thema’s zijn opgebouwd uit een inleiding, kern en afsluiting. Aan ieder thema zijn 8 activiteiten gekoppeld. Deze activiteiten kunnen individueel, in twee- of drietallen of met z’n allen worden uitgevoerd.

De thema’s bestaan onder ander uit:

 • Welkom Kiki
 • Kiki maakt muziek
 • Kiki en de bloem
 • Kiki naar de dierentuin
 • Mijn Huis
 • Familie
 • en nog veel meer!

thematafel-zomer-640x200

Een thema bevat iedere maand:
themakatern met uitleg, ontwikkelingsgebieden, woordenlijst, opbouw thematafel,
activiteiten, verdiepend maandonderwerp, ervaring van een gastouder, woordenoverzicht,
woordkaarten met foto’s en woord in blokschrift, knutselsjablonen / oefenbladen, en de
ouderbijlage voor ouders met activiteit, woordenlijst, ontwikkelingsgebieden, uitleg.

De activiteiten bestaan onder meer uit:

 • voorlezen van boekjes passend bij het thema
 • aanleren van liedjes
 • spelletjes
 • dansjes
 • knutselwerkjes
 • rollenspellen

foto-kiki_1 (1)

Als ouder kunt u thuis ook aansluiten op de thema’s door middel van de ouderbijlage, die u bij elk thema per mail toegezonden krijgt. Via deze ouderbijlage bent u altijd op de hoogte van waar wij mee bezig zijn.

Kiki heeft in de opvang ook een eigen plekje. Er wordt een thematafel met Kiki gemaakt, passend aan het thema. En Kiki heeft ook haar eigen spulletjes, te denken valt aan kleding net als de kinderen. En als het voor de kinderen tijd is om even te slapen, gaat Kiki ook slapen in een van de slaapkamers in Kiki’s eigen bedje. En ook Kiki helpt mee met het bakken van koekjes of gaat mee naar het bos en dan wordt Kiki natuurlijk ook vies en wordt Kiki door een van de kinderen weer lekker schoon gemaakt in Kiki’s eigen badje.

Bij Kiki komen de volgende ontwikkelingsgebieden aan bod:  kiki2

 • motorische ontwikkeling
 • sociaal- emotionele ontwikkeling
 • spraak- en taalontwikkeling
 • rekenprikkels