Wat is gastouderopvang?

Als je als ouder gaat werken of je volgt een studie, ga je op zoek naar een geschikte oppas. Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waarbij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar worden opgevangen, meestal bij een gastouder thuis. De gastouder werkt als zelfstandige en hanteert een overeenkomst van opdracht en eigen uur tarief.
De gastouder is aangesloten bij een erkend gastouderbureau die voldoet aan de wettelijke eisen waardoor u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Een gastouder moet voldoen aan bepaalde eisen om aangesloten te zijn bij een gastouderbureau, zoals de benodigde diploma’s waaronder Kinder EHBO, een Verklaring Omtrent Gedrag van de gemeente, een RIE (risico inventarisatie plaats gericht op veiligheid en hygiëne), en een inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang. Het gastouderbureau voert de RIE jaarlijks uit bij de gastouderopvang thuis en ook de GGD kan jaarlijks een steekproef afnemen bij de gastouder thuis.

 • Voordelen van gastouderopvang:
 • U betaald per uur, en niet per dagdeel
 • Altijd een vast en vertrouwd gezicht
 • Een huiselijke sfeer
 • Kleinschalig, dus optimaal aandacht voor uw kind
 • Het geluidsniveau is lager dan bij een kinderdagverblijf, wat meer rust geeft voor het kind
 • Flexibiliteit wat betreft de opvangdagen en uren
 • Aansluiting bij de thuissituatie, opvoedingswensen en het dagritme van uw kind.
 • Kwaliteit door de opgestelde selectie eisen van het gastouderbureau.
 • Recht op kinderopvangtoeslag
 • Groepsgrootte en leeftijdsbeleid
 • Er mogen maximaal 6 kinderen (inclusief eigen kinderen onder de 10) gelijktijdig opgevangen worden:
 • maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, of maximaal 5 kinderen wanneer zij allen jonger zijn dan 4 jaar, waarvan ten hoogste vier kinderen Van 0 en 1 jaar oud, of waarvan twee kinderen van 0 jaar.

 

tekenbord septGastouderopvang Pompidou is kleinschalige kinderopvang voor maximaal 6 kinderen. De kinderen leren om sociaal met elkaar om te gaan. Hierdoor groeit hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Daarnaast is er door de kleine aantallen veel aandacht voor het individuele kind. Maar nog belangrijker, als gastouder ben ik hét vaste en vertrouwde gezicht voor uw kind.